YETİŞKİNLERE YÖNELİK OKUMA YAZMA EĞİTİMİ

Yetişkinler için Okuma Yazma Eğitimi Projesi Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı'nın kırsal kesimde yaşayan yetişkin bireylere yönelik başlatığı bir okuma yazma kampanyasıdır. Kırsal kesimde yaşayan okuma yazma bilmeyen ya da okuma yazma seviyesi yeterli olmayan yetişkin bireylere yönelik bu eğitim projesi ilk olarak Yedi Konuk ve Büyük Konuk köylerinde düzenlenmiştir.

Proje Programı:

Özellikle kırsal kesim de ve şehir merkezine uzak olan köy okullarında düzenlenen okuma yazma eğitimleri, bölgelerdeki okullarda görev yapan öğretmenlerin hazırladığı okuma yazma müfredatlarını yetişkinlere yönelik düzenleyerek haftada 4 ay boyunca haftada 3 gün ve 2 saat şeklinde uygulamaktadırlar.

Kimler Katılıyor:

İlk olarak yedi Konuk ve büyük  konuk ilk okullarında düzenlenen bu eğitimlere okuma yazma bilmeyen ve ya okuma yazması yeterli olmayan yetişkin bireyler katılıyor. İlk eğitim programına 2 köyden toplam 26 yetişkin katılmış ve programdan başarıyla mezun olmuştur.

 Eğitim Programı Açılması İçin Ne Gereklidir:

Saydam Tarih Ve Eğitim Vakfı yetişkinlere yönelik okuma yazma eğitimi düzenlemek isteyen okullar bulundukları bölgede 10 kişilik bir grup oluşturmaları durumunda vakfımız bu başvuruyu değerledirir ve gereken olanakları sağlayarak bu eğitimin verilmesini sağlar.

Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak.

Victor Hugo

İletişim Bilgileri

Çitköy Sokak, No: 4 Yenişehir

Lefkoşa / KKTC via Mersin 10 Turkey

T: (+90 392) 227 1251

M: info@saytev.org

E-bültenimize üye olun