Faaliyet Alanları

Tarih

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), Kuzey Kıbrıs’ta tarih bilincini geliştirip yaygınlaştırmayı ve kamu yararı için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olmayı amaçlamaktadır. SAYTEV, ülkemiz insanlarının tarihe bakışlarına yeni bir içerik kazandırmayı ve tarihi mirasın korunması anlamında farkındalık oluşturmayı hedeflemektedir.

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), tarih olgusunun bireysel ve toplumsal bilincin en önemli öğelerinden biri olduğu gerçeğinden hareketle, aşağıdaki alanlarda çalışmalar yaparak ülkemiz insanlarının kendi tarihleriyle doğrudan bir ilişki kurmalarına yardımcı olmaya, çalışacaktır.

  • Kültürel Miras ve Yerel Tarih Çalışmaları
  • Sözlü Tarih
  • Müzecilik ve Sergi
  • Arşivleme
  • Tarih Eğitimi ve Alternatif Eğitim Materyalleri

Eğitim

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV),  Kuzey Kıbrıs’ın daha hızlı gelişmesine destek olmayı; eğitim alanındaki faaliyetlerinde “iyi örnekler” yaratarak, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir modellerle  fayda sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak hedefiyle,  yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz gençleri destekleyecektir. SAYTEV’in kurulmasıyla bugüne kadar aile tarafından verilen burslar kurumsallaşarak aşağıdaki alanlarda ülkenin ihtiyaçları da irdelenerek verilmeye devam edilecektir.

  • Üniversite Bursları
  • Mesleki Eğitimi Bursları
  • Kültür ve Tarih alanlarında Eğitim Bursları

Tarih ile efsânenin amacı birdir: Geçici insanda ebedî insanı anlatmak.

Victor Hugo

İletişim Bilgileri

Çitköy Sokak, No: 4 Yenişehir

Lefkoşa / KKTC via Mersin 10 Turkey

T: (+90 392) 227 1251

M: info@saytev.org

E-bültenimize üye olun