Burslarımız

Amacı ülke çocuklarının, gençlerinin ve tüm insanlarımızın eğitsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak olan Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), eğitim çağındaki başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan kabiliyetli çocuklar ile gençlerin yetişmesi için her yıl belirlenen şartlara bağlı olarak “Eğitim Bursları” vermektedir.

Burs Süresi

Burslar 01 Ekim - 30 Haziran dönemleri için 9 ay için ödenir.

Bursun Ödeme Şekli

Burslar aylık olarak ödenir. Burs başvuruları her yıl her bursiyer için yeniden değerlendirilir. Bursa hak kazanmış öğrencinin, bu hakkının devamı için, ilk burs almanın olumlu şartları aynen veya artarak devam etmesi gerekmektedir.

Burs İçeriği ve Çeşitleri

Burslar ilgili “Burs Seçeneğine” göre farklı içerikler taşımaktadırlar. Geneli itibari ile ilköğretim, ortaöğretim ve kırsal kesim bursları; Ders Kitabı, Kırtasiye, Giyecek ve Aylık Destek Bursunu (okul için harçlık) kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümsüz” burslardır. Verilen bursun gelecekte iadesi talep edilmez. Mesleki Eğitim, Yüksek Öğretim ve Başarı Bursları ise geneli itibari ile; Eğitim Ücretlerini kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümlü” burslardır. Öğrenimini Vakıf Bursu ile tamamlayan her öğrenci, ileride yeterli gelir düzeyine ulaştığında, en az burs aldığı yıllar toplamı kadar almış olduğu burs cinsinden, en az bir öğrencinin giderini karşılayarak yetişmesine katkıda bulunmak zorundadır.

1. İlköğretim Bursları

İlkokulda okuyan öğrencileri kapsar. Başvuru yapacak olan bursiyerlerin Devlet Okuluna kayıtlı olması gerekmektedir. Ders Kitabı, Kırtasiye, Giyecek ve Aylık Destek Bursunu (okul için harçlık) kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümsüz” burslardır.
(“Burs İçeriği ve Çeşitleri” başlığını okuyunuz.)

2. Ortaöğretim Bursları

Orta Okul Ve Lisede okuyan öğrencileri kapsar. Başvuru yapacak olan bursiyerlerin Devlet Okuluna kayıtlı olması gerekmektedir. Ders Kitabı, Kırtasiye, Giyecek ve Aylık Destek Bursunu (okul için harçlık) kapsar. Bu burslar “Geri Dönüşümsüz” burslardır.
(“Burs İçeriği ve Çeşitleri” başlığını okuyunuz.)

3. Mesleki Eğitim Bursları

İki yıllık Üniversite eğitimi alan ve/veya alacak olan öğrencileri kapsar. Başvuru yapacak olan bursiyerlerin Yurt İçinde bir Meslek Yüksek Okulunu ve/veya Üniversiteyi kazanmış ve/veya kayıtlı olması gerekir. Vakıf her yıl ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda “Mesleki Eğitim” başvurusu yapacak bursiyerler için “Mesleki Bölüm” belirler. Burs; Eğitim Ücretini kapsar ve belirlenen başarı oranı ile diğer burs şartlarının devamlılığı zorunludur. Bu Burslar “Geri Dönüşümlü” burslar olup, mezuniyet sonrasında iş garantisi verilmektedir.
(“Burs İçeriği ve Çeşitleri” başlığını okuyunuz.)

4. Kırsal Kesim Bursları

Vakıf tarafından her yıl belirlenmiş olan kırsal bölgelerdeki Meslek Yüksek Okulu veya Yüksek Öğretim öğrencileri için verilen burslardır. Yüksek Öğretim Bursları ve Mesleki Eğitim Bursları kapsamındaki tüm şartlar geçerli olup, Burs; Eğitim Ücreti ile Aylık Destek Bursunu kapsamaktadır. Bu Burslar “Geri Dönüşümlü” burslardır.
(“Burs İçeriği ve Çeşitleri” başlığını okuyunuz.)

 

Açıklamalar:

 1. (*) : Vakfın belirli dönemlerde açtığı etüt ve/veya dil okullarına ücretsiz olarak katılabilirler.
 2. Alınacak olan tüm bursların devamı için, belirlenen kriterlerin korunması gerekmektedir. Her yıl bursiyerlere verilen burslar, yeniden değerlendirilecektir.

Başvuru Şekli

Burs almak isteyen üniversite öğrencilerinin bizzat kendileri, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin aile yakınları veya velileri, Vakıf WEB sayfasından veya Vakıf adresine gelerek bizzat başvuru yaparlar. Bu başvurular arasından asil ve yedek olmak üzere bursiyer seçimi yapılır. Burs kazananlar, başvuru süresinin tamamlanmasının ardından en geç iki hafta içerisinde vakıf yönetimince talep edilen BURS İSTEK FORMUNU doldurup imzalayarak, istenen belgelerle birlikte vakıf yönetimine teslim ederler veya posta ile gönderirler.

BURS İSTEK FORMU ve BURS YENİLEME FORMU ile ekleri belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.

Başvuru Dönemi

Başvurular her yıl 15 Temmuz- 05 Eylül tarihleri arasında yapılır. Bu tarihlerin dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

Başvuru için Aranacak Ön Şartlar

Burs verilecek öğrencilerde aranacak ön şartlar;

 • Başarılı olmak ve Okulunda disiplin cezası almamış olmak. (Öğrenciler bu durumu belgelerle kanıtlar)
 • Maddi imkanları yetersiz olmak
 • Sabıka kaydı olmamak

Burs Verilecek Öğrencilerde Öncelik

Burs başvurularının değerlendirilmesinde aşağıdaki öncelikler, aşağıdaki  sıralamaya bakılmaksızın tercih nedenidir.

 • Maddi imkanların yetersizliği,
 • Anne ve/ veya babasının yokluğu,
 • Gazi ve Şehit çocukları,
 • Eski bursiyerler,
 • Okulunda başarılı olması (Sınıf tekrarı yapan öğrencilerin bursları kesilir.)

Bursa Hak Kazananların İlanı

Bursa hak kazanan öğrencilerin isimleri ile eğitim ve öğretim görmekte olduğu okullar, Vakfın web sitesinde en geç 15 Ekim tarihine kadar ilan edilir ve bursiyerlere bildirilir.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Temin Etmesi Gereken Evraklar

(Yeni Bursiyerler İçin)

 1. Taahhütname
 2. 1 adet fotoğraf.
 3. Muhtar İkametgah Belgesi.
 4. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir).
 5. Öğrenci olduğunu gösterir ve Vakıf adına atfen yazılmış ilgili Eğitim Kurumundan alınacak öğrenci belgesi.
 6. Sınav sonuç belgesi fotokopisi (SBS, ÖSS, ALES vb.)
 7. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)
 8. Okuyan kardeşlere ait öğrenci belgesi.
 9. Ailede çalışanlar varsa bağlı oldukları iş yerinden alacakları gelir durumunu gösterir belge.
 10. Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
 11. Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi.

 

Bursu Yenilenen Öğrencilerin Temin Etmesi Gereken Evraklar

(Eski Bursiyerler İçin)

 1. Taahhütname
 2. Sabıkasızlık belgesi (18 yaşından küçük olan öğrenciler için gerekmemektedir.)
 3. Öğrenci olduğunu gösterir öğrenci belgesi
 4. Transkript (Not ortalamasını gösteren belge. İlköğretim, lise için karne fotokopisi yeterlidir.)

Evraklar SAYTEV  adresine posta, kargo, elden teslim vb yollarla ulaştırılmalıdır.

 

2016 - 2017 EĞİTİM DÖNEMİ SAYTEV EĞİTİM BURSLARI ÖDENEK TABLOSU

Burs Çeşidi BURS KAPSAMI FİZİBİLİTESİ / ÖĞRENCİ BAŞI ORTALAMA Yıllık Burs Sayısı (*)
Ders Kitabı Kırtasiye Giyim Aylık Destek Burs İçeriği İş Garantisi
İlköğretim 50,00 TL 100,00 TL 300,00 TL 100,00 TL G.Dönüşümsüz X 5 kişi
Ortaöğretim 50,00 TL 100,00 T 300,00 TL 140,00 TL G.Dönüşümsüz X 5 kişi
(*): SAYTEV Burslu Öğrenci kontenjanı

Büyük adamlar tarihi, tarih de büyük adamların yaptıklarını süslemiştir.

La Bruyere

İletişim Bilgileri

Çitköy Sokak, No: 4 Yenişehir

Lefkoşa / KKTC via Mersin 10 Turkey

T: (+90 392) 227 1251

M: info@saytev.org

E-bültenimize üye olun