Tarihçe

Vakıflar, tarih boyunca hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslâm ve Türk Dünyasında, günümüz modern devletlerinin yapmakta olduğu birçok Kamusal hizmeti başarıyla üstlenmişlerdir. Aynı zamanda toplum içerisindeki sosyal gruplar arasında dostluk, kardeşlik, yardımlaşma ve yakınlaşmanın kesintisiz olarak sürdürülmesinde oynadıkları rol de inkar edilemez. Adamızda 1571 yılında kurulmuş olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi tam 445 yıldır kesintisiz olarak bu hizmetleri başarı ile yerine getirmiş ve halen getirmektedir. 

Günümüz dünyasında farklı birçok alanda faaliyet gösteren özel aile vakıfları bulunmaktadır. Temelde kamusal yapıya destek olmak, kuruluş amaçlarına konu olan alanlarda insanları bilinçlendirerek farkındalık yaratmak ve toplumu tek bir hedef çerçevesinde birleştirerek ihtiyaç duyulan yardımlaşmayı sağlamak amacı ile kurulan özel aile vakıfları, kurucusu olan ailelerin misyon ve vizyonları ışığında topluma kalıcı değerler bırakmakta ve ağırlıklı olarak eğitim ile kültür-sanat alanında çalışmalar yürütmektedirler.  

Bu özel aile vakıflarından biri olan ve SAYDAM ailesi tarafından kurulan Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV) iki temel alanda faaliyet göstermektedir. İlki; Kıbrıs Tarihi hakkında araştırmalar ve yayınlar yapmak, unutulmaya yüz tutmuş, yazılı ve görsel basında yer bulamayan tarihi mirasımızın gelecek kuşaklara doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamaktır. Aynı amaç doğrultusunda tarihi yapıların restorasyonlarını yapmak, müzeler kurarak adamızdaki tarihi mirasları korumak - arşivlemek ve toplumun Kıbrıs Tarihi hakkındaki farkındalığını yükseltmek de önemli hedeflerimizden biridir.

Diğer amacımız ise; maddi imkanları kısıtlı olan yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak amacı ile “eğitim bursları” vermek, “mesleki eğitim kursları” düzenlemek ve kurulacak olan sürekli eğitim merkezi ile eğitim alanında geri kalmış bölgelerdeki gençlere ülkenin ihtiyaç duyacağı alanlarda seminer ve eğitimler vermektir. 

Saydam Tarih ve Eğitim Vakfı (SAYTEV), çalışmalarını yürütürken, etnik, dinsel, kültürel, cinsel ayrımcılıktan, şovenizmden ve her türlü önyargıdan uzak durmayı; farklı ülkelerden insanlar arasında karşılıklı anlayış ve dostluğu temel alan, bilimsel ve çağdaş bir yaklaşımı titizlikle gözetecektir.

Tarih, milletlerin tarlasıdır. Her toplum, geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.

Voltaire

İletişim Bilgileri

Çitköy Sokak, No: 4 Yenişehir

Lefkoşa / KKTC via Mersin 10 Turkey

T: (+90 392) 227 1251

M: info@saytev.org

E-bültenimize üye olun